Seniorresidenz - Váš domov pro klidné stáří
IMG_6385.JPG
IMG_6249.JPG
IMG_6268.JPG
IMG_6284.JPG
IMG_6244.JPG
IMG_6387.JPG
Kde nás najdete:
Výstřižek.JPG
Naše ubytovací zařízení se nachází v jižních Čechách, nedaleko hranic s Německem na hlavním tahu mezi Prahou a Pasovem.
Snadno se k nám dostanete po silnici č. 4, z Prahy 1,5 hodiny, z Pasova 1 hodina.
Poskytování sociálních služeb v soukromém domově pro seniory v Řasnici
 
 
Technické a materiální zabezpečení realizace poskytování sociální služby
 
Sociální služba je poskytovaná v objektu zděné výstavby, skládající se z hlavní třípodlažní budovy a dvou přístavků.
Přístup do objektu je bezbariérový, i v celém objektu je možné se po podlažích pohybovat na invalidním vozíku. Pohyb mezi podlažími je možný pomocí jednoho lůžkového -  osobního výtahu, který splňuje podmínky bezbariérovosti. Veškeré pokoje klientů jsou přizpůsobené pro klienty na invalidním vozíku.
Objekt je napojen na vlastní studnu čističku odpadních vod. Ohřev užitkové vody a vytápění je realizováno plynovým kotlem.
 
Dispozice provozních a ubytovacích prostor:
 
V 1. n. p. objektu jsou umístěny:
· koupelna pro klienty, kteří potřebují dopomoc ošetřovatelského personálu, zejména
bezbariérový sprchový kout
· jídelna
· kuchyně
· toalety
· pedikúra – služba cizího subjektu
· vlastní prádelna (2 pračky na 5 kg prádla), sušárna a sklad čistého prádla
· žehlírna (parní žehlič)
· ordinace pro lékaře - služba cizího subjektu
· společenská místnost s klubovnou, - sociální část (televize + aktivity + společenské akce)
· odpočinkový salonek
· kancelářské prostory
 
V 2. n. p. objektu jsou umístěny:
· bezbariérové pokoje – 8 x dvoulůžkový, 7 x jednolůžkový, 3 x apartmán
· sesterna
· bezbariérové WC
· centrální koupelna pro klienty
 
V 3. n. p. objektu jsou umístěny:
· patro nebude využíváno pro klienty SR
· pokoje pro příležitostné návštěvy klientů
 
Pro provozní potřeby DPS a pro potřeby klientů je k dispozici osobní auto.
 
Realizace poskytování sociální služby
 
I. Poslání a cíle SR
Posláním SR pro seniory v Řasnici je poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Domov jim umožňuje prožít důstojné a aktivní stáří v Domov domácího typu (jednolůžkové domácnosti s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou), a to formou poskytování komplexních 24 hodinových služeb.
Cílem SR je zajistit klientům kvalifikovanou sociální a ošetřovatelskou a zdravotní péči v souladu s jejich individuálními potřebami. Dále zajistit klientům pomoc podle jejich přání a osobních cílů, podporou, radou či provedením pečovatelské a ošetřovatelské činnosti.
Snažíme se klienta motivovat a podporovat k co možná nejdelší soběstačnosti při zvládání  každodenních životních potřeb a cílů.
Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, posilujeme sociální rodinné vazby, podporujeme začleňování klientů mezi vrstevníky.
Dále se specializujeme na další vzdělávání zaměstnanců v souladu s profesí, potřebami cílové skupiny a potřebami zařízení.
II. Klienti – cílová skupina
Naše služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku, zaměřujeme se především na zahraniční klientelu, využíváme sousedství se SRN. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí od 60 let
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Naše služba není určena žadatelům:
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování
v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- osobám s aktivní formou tuberkulózy či jinými infekčními a parazitárními chorobami,
při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
- chronickým alkoholikům, toxikomanům (pokud nedošlo k likvidaci návyku)
- osobám s psychiatrickým onemocněním vyžadující zvláštní režim, rovněž
osobám s psychózou a psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sami
sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje klidné soužití
- osobám nepřizpůsobeným, kdy jejich sociální chování znemožňuje klidné
soužití v kolektivu a odporuje dobrým mravům
 
III. Vlastní zajištění realizovaných služeb
Kapacita Domova: 27 klientů
DPS ze zákona č. 108/2006 Sb., dle § 49 poskytuje tyto základní činnosti:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
1) Poskytnutí ubytování:
Klienti jsou ubytováni v 7 jednolůžkových pokojích v 8 dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením.
Na vlastní žádost můžeme klienty ubytovat po dvou na pokoji. Popř. ve 3 apartmánech Vybavení pokojů – lůžko, noční stolek, šatní a policová skříň, jídelní stůl, židle, stropní světla, lampička).
Umožňujeme klientům vybavení vlastním bezpečným drobným nábytkem a doplňky.
Sociální zařízení je tvořeno koupelnou a toaletou. Sociální zařízení ani přístup do sociálního zařízení není ve všech pokojích bezbariérový.
Součástí služby ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, energie, vybavení pokojů.
 
Zajištění praní prádla: prádlo se pere ve vlastní prádelně.
· vlastní prádelna (2 pračky na 5 kg prádla)
· sušárna
· žehlírna + sklad čistého prádla
 
Zajištění úklidu pokojů a společných prostor
· prostřednictvím pomocného personálu
· způsob a frekvence úklidu je popsán v provozním řádu
· pomocný personál má k dispozici úklidový vozík
· odpad je tříděn personálem v přízemí budovy
· odvoz odpadu (komunální) je zajištěn smluvně s obcí Strážný, Nebezpečný odpad odváží firma Rumpold, Tábor
 
2) Poskytnutí stravy
Strava je vařena v naší kuchyni, případně uchovávána v odpovídající teplotě v nerezových termoportech ve výdejně. Dále jsou k dispozici ohřívače porcelánového nádobí, velká chladnička, servírovací vozík, myčky nádobí.
Zajišťujeme celodenní stravu a celodenní pitný režim, klienti mají nápoje k dispozici na svých pokojích v termoláhvích, dále při obědě. Strava je podávána v jídelně, v případě nemoci klienta je jídlo podáváno ošetřovatelským personálem na pokoji.
 
3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
V SR  je poskytována komplexní ošetřovatelská 24 hodinová péče.
Pomoc zajišťují pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry v nepřetržitém provozu. Jedná se zejména o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienická péče, vše podle individuálních možností a schopností klientů.
Kontakt s ošetřujícím personálem je zajištěn signalizací a místním rozhlasem.
 
4) Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Ke koupání klientů, kteří potřebují bezbariérový přístup, slouží koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem se zabudovaným sedátkem.
Ostatní klienti se koupou ve vlastním sociálním zařízení, kde jim v případně potřeby poskytují podporu pracovníci v sociálních službách.
 
 
5) Zprostředkování kontaktu se společenským okolím
K podpoře a využívání běžně dostupných služeb (pokud nejsou součástí SR) jsou nápomocni všichni pracovníci. Do aktivit, směřujících k upevňování vztahu s rodinou, spolupráci s rodinou a další sociální začleňování do společnosti jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé péči a ředitel.
Klienti mají možnost s doprovodem navštívit obchod, kadeřníka, pedikérku, klientům dále zprostředkujeme návštěvu maséra.
 
6) Sociálně terapeutické činnosti
Do socioterapeutické činnosti, stejně tak do rozvoje či udržení osobních a sociálních dovedností je zapojen sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách – externí.
Klienti se v rámci svých možností a v souladu s cílem udržení soběstačnosti zapojují pod dohledem ošetřujícího personálu do sebe obslužných činností (např. osobní hygiena, úklid v osobních věcech, zalévání květin, úklid lůžka, úklid pokoje). Aktivizátorka s klienty procvičuje jemnou motoriku, provádí cvičení na lůžku, doprovází při zooterapii, provází klienty při venkovním pobytu, posiluje schopnost chůze samostatně i s chodítkem.
Dále zprostředkujeme klientům duchovní služby evangelické i katolické – externí.
 
7) Aktivizační činnosti
Do této činnosti jsou zapojeni všichni pracovníci.
V případě potřeby se na pomocných a organizačních činnostech podílí všichni zaměstnanci.
- k dispozici je společenská místnost
- individuální cvičení s rehabilitačními pomůckami (gumy, overbaly, míčky, cvičení na posteli aj.)
Ve společenském sále (jídelně) a na hale se klienti schází na společenská setkání při čaji, k poslechu hudby, kulturním akcím, výtvarné činnosti, duchovnímu posezení, plánují svou další činnost apod.
Při pořádání kulturních, společenských a poznávacích akcí pro klienty spolupracujeme s Oblastní charitou Vimperk. Tato spolupráce umožňuje na pořádaných akcích setkávání seniorů z města a našich seniorů, a tím i navazování nových kontaktů mezi seniory.
Klienti se mohou v rámci svých možností podílet na úklidu a udržování pořádku ve svém pokoji, starat se o květiny, venkovní skalku a trávník.
 
8) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Podle individuálních požadavků klientů je do zajišťování výše uvedených služeb zapojen sociální pracovník, klíčoví pracovníci, aktivizátoři. Klientům pomůžeme například se změnou občanského průkazu, změnou trvalého bydliště, vyřídíme příspěvek na péči, pomůžeme s oprávněným zvýšením důchodu, pomůžeme se zprostředkováním institucí a odborníků apod. Klientovi zprostředkujeme dostupné služby (př. kadeřník, pedikúra, masér), o které bude mít zájem.
 
9) Poskytování zdravotní péče – zdravotní péče je poskytována v ošetřovně, v případě indispozice klienta na pokoji..
Používané zdravotnické přístroje jsou každý rok kontrolovány revizním technikem a opatřeny atestem (tonometry, glukometry).
Zdravotní a rehabilitační péči poskytuje personál, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Do SR dochází praktický lékař jedenkrát týdně v pravidelné ordinační hodiny, dále pak podle potřeby a výzvy ošetřovatelského personálu.
Ordinace praktického lékaře probíhá v ordinaci na 1. podlaží, v případě nemoci klienta v jeho pokoji. Ošetřovna je vybavena základním ošetřovatelským vybavením (glukometry, tonometry, osobní váha, zdravotnický spotřební materiál apod.), chladničkou na masti, vakcíny a léky, které mají být uloženy v chladu.
Diabetolog poskytuje v SR dle potřeby klientů konzultace.
 
10) Klient má právo si stěžovat.
Písemné stížnosti lze podávat přímo ředitelce kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 14.00
Ústní stížnosti se podávají do zápisu. Zápis může provést ředitel, ekonom (zástupce ředitele), sociální pracovník).
Stížnosti jsou pro SR zdrojem cenných informací, které nám pomáhají při zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.
 
11) Podmínky ukončení poskytování sociální služby:
Podmínky ukončení služby ze strany poskytovatele jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:
Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně s uvedením data ukončení čerpání služeb. Výpovědní lhůta pro písemnou výpověď klienta činí 30 dní, nedohodnou-li se strany jinak.
Domov může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
- jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či Domácího řádu.
- pokud podle vyjádření ošetřujícího lékaře není Domov schopen zabezpečit odpovídající kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči vzhledem k diagnóze klienta.
V případě rozvinutí Alzheimerovy choroby, demence – v tomto případě můžeme nabídnout jiný druh sociální služby – domov se zvláštním režimem
Výpovědní lhůta pro výpověď danou SR z důvodů uvedených výše činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.
 
Účinnost od 1. 3. 2016
                                                                                                          
V Řasnici dne 20. 1. 2016   

Těšíme se na Vaši návštěvu

Marie Sporková
ředitelka Seniorresidenz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one